Năm 1784

Các sự kiện

Tháng 6 âm lịch, Nguyễn Ánh, Châu Văn Tiếp dẫn các tướng Xiêm: Chiêu Sương, Chiêu Tăng, Sa Uyển, Chiêu Chùy Biện, cùng 5 vạn quân thủy bộ, 300 chiến thuyền vào đánh cướp Gia Định.

Tháng 7 âm lịch, quân Xiêm đánh chiếm Rạch Giá (Kiên Giang) rồi lần lượt chiếm Ba Thắc (An Giang), Trà Ôn, Mân Thít (Vĩnh Long), Sa Đéc (Đồng Tháp).

Tháng Chạp âm lịch. Được tin báo quân Xiêm xâm lược, Nguyễn Huệ đem đại binh vào Gia Định.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!