Năm 1789

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, Nguyễn Ánh qui định thuế cảng và khoản nộp lễ cho thuyền buôn Trung Quốc. Cấm mua bán riêng những nguyên liệu chế tạo vũ khí (sắt, đồng, diêm, lưu huỳnh) mà phải bán cho nhà nước.

Bá Đa Lộc vận động giúp Nguyễn Ánh 1.000 cây súng, một số đại bác, chở đến giao tại Côn Đảo.

Tháng 6 âm lịch, Nguyễn Ánh lập ban hát – đội Du Xuân Bạn – trong mỗi doanh để hát vui cho quân lính, nhưng không được ghi vào sổ quân. Lệnh cấm phù thủy và đồng bóng.

Đặt quan Điền tuấn có 12 người đi 4 dinh: Phiên Trấn, Trấn Biên, Vĩnh Trấn (Vĩnh Long), Trấn Định (Định Tường gồm Tiền Giang và Đồng Tháp) để trông coi nghề nông.

Thi hành lệ miễn lao dịch cho những người thu hoạch thóc nhiều hơn số  qui định.

Quan Điền tuấn mộ dân cấp ruộng, trâu, nông cụ để họ sản xuất.

Tháng Chạp, Nguyễn Ánh qui định thuế các ngành nghề khác. Khởi công đắp đồn Thảo Câu (còn gọi là đồn Giao Khẩu) ở phía Đông huyện Bình Dương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!