Năm 1791

Các sự kiện

Tháng 3 âm lịch, quân Nguyễn ở Bà Rịa, Đồng Môn (Đồng Nai) lập đồn điền cày cấy.

Tháng 4 âm lịch, Nguyễn Ánh tổ chức khoa thi ở Gia Định chia làm 2 kỳ đệ nhất à đệ nhị, lấy đỗ 12 người.

Tháng 4 âm lịch, Vương phi họ Trần sinh hoàng tử Đảm (sau là vua Minh Mạng) ở chùa Phước Tường (thôn Hoạt Lộc cũ, nay thuộc khu vực trường Lê Quí Đôn – Nhà trưng bày tội ác chiến tranh).

Tháng 5 âm lịch, Gia Định hạn hán, giá gạo lên cao. Nguyễn Ánh cho nông dân vay 1 vạn hộc thóc giống, khuyến khích đội thuyền công, tư và cấp thuyền cho thương nhân (kể cả Hoa kiều) sang Xiêm buôn gạo.

Tháng 6 âm lịch, thuyền buôn nước ngoài vào Long Xuyên được giảm nửa thuế. Gia Định đại hạn, phú hào phải bỏ thóc ra bán theo giá qui định.

Tháng 11 âm lịch, Nguyễn Ánh chọn thợ thủ công tinh xảo trong 62 ty, cục tượng để ban chức vụ.

Bá Đa Lộc cho thả quả khinh khí cầu đầu tiên trên bầu trời Sài Gòn để gây thanh thế cho Nguyễn Ánh.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!