Năm 1801

Các sự kiện

Tháng 4 âm lịch, Nguyễn Ánh ra lệnh bãi bỏ sưu ruộng ở Phú Yên để thu phục lòng dân vùng mới chiếm được. Nguyễn Ánh tập trung lực lượng tấn công thủy quân Tây Sơn ở cửa biển Thi Nại (Bình Định). Quân Tây Sơn tan vỡ. Đây là trận thắng lớn đầu tiên của quan quân Nguyễn.

Tháng 2 âm lịch, Đông cung Cảnh chết ở Gia Định khi mới 22 tuổi.

Tháng 5 âm lịch, ngày mồng 3, quân Nguyễn hạ thành Phú Xuân. Nguyễn Quang Toản rút quân ra Bắc.

Sau khi thu phục Phú Xuân, Nguyễn Ánh ban dụ triệt hạ nhà Thái Miếu ở thành Bát Quái ở Gia Định.

Tháng 11 âm lịch, quân đội Tây Sơn do Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Quang Thùy chỉ huy gồm 30 ngàn người tiếp ứng cho Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng và Bùi Thị Xuân đánh dinh Hà Trung. Đây là trận đánh lớn cuối cùng của quân Tây Sơn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!