Năm 1802

Các sự kiện

Đổi phủ Gia Định thành Trấn Gia Định.

Các dinh đổi ra trấn: Phiên Trấn dinh đổi thành Phiên An trấn; Trấn Biên dinh đổi thành Biên Hòa trấn; Trấn Định dinh đổi ra Định Tường trấn; Vĩnh Trấn dinh đổi ra Vĩnh Thanh trấn; Hà Tiên trấn vẫn giữ nguyên tên.

Tháng Giêng âm lịch, Nguyễn Ánh ban hành các biện pháp nhằm củng cố cơ sở kinh tế. Ở Gia Định, chia cấp ruộng hoang cho dân, cấp và cho vay thóc giống để phục hồi sản xuất nông nghiệp; miễn thuế cửa biển năm 1802 cho thuyền buôn ngoại quốc. Cấm quan quân không được mua rẻ hóa vật.

Tháng 5 âm lịch, Nguyễn Ánh lên ngôi vua đặt niên hiệu là Gia Long. Đàon sứ thần đầu tiên của nhà Nguyễn sang nhà Thanh gồm có Trịnh Hoài Đức (chánh sứ), Ngô Nhơn Tĩnh và Hoàng Ngọc Uẩn làm phó sứ.

Đại binh của nhà Nguyễn kéo ra Bắc Hà đánh quân Tây Sơn.

Tháng 6 âm lịch, quân Nguyễn hạ thành Thăng Long, Nguyễn Quang Toản, Quang Duy, Quang Thiệu chạy lên Kinh Bắc và bị bắt.

Tháng 8 âm lịch, nhà Nguyễn tham khảo luật Hồng Đức, đặt ra điều lệ kiện tụng gồm 15 điều.

Tháng 10 âm lịch, Gia Định bị đói.

Tháng 11 âm lịch, nhà Nguyễn giết Nguyễn Quang Tỏa và các tướng Tây Sơn bị bắt. Thưởng lộc điền cho các tướng sĩ có công. Cử một đoàn sứ sang nhà Thanh. Sứ bộ do Lê Quang Định làm chánh sứ.

Trùng kiến chùa Từ Ân ở thôn Hòa Hưng (Bình Dương, Gia Định), Hiếu Khương hoàng hậu sắc cho làm chùa công.

Xây cầu Kiệu (Phú Nhuận – Đa Kao)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!