Năm 1803

Các sự kiện

Tháng 3 âm lịch, chiêu tập dân, cấp lương gạo để khai khẩn đất hoang vùng Gia Định.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!