Năm 1804

Các sự kiện

Đại giới đàn đầu tiên ở Gia Định tổ chức tại chùa Sắc tứ Kim Chương.

Gia Long triệu Thiền sư Tổ Ấn – Mật Hoằng (trụ trì chùa Đại Giác – Biên Hòa) ra kinh đô Phú Xuân làm Tăng cang chùa Thiên Mụ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!