Năm 1805

Các sự kiện

Đặt chức Đốc học và 2 phó Đốc học, xây cất Tỉnh học Gia Định ở phía hữu ngoài thành Bát Quái (sau 1815 dời về Tân Thuận, 1824 dời về thôn Phú Mỹ – Thị Nghè).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!