Năm 1807

Các sự kiện

Dựng miếu Thành Hoàng ở thôn Khánh Hội thờ thần Thành Hoàng Bản Cảnh (hiểu là Thành Hoàng của toàn các trấn). Lệ cúng tế xuân thu 2 kỳ một năm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!