Năm 1808

Các sự kiện

Gia Long ban lệnh đổi Gia Định Trấn làm Gia Định thành, thống quản trấn Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên. Gia Long chỉ định Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng trấn, Trịnh Hoài Đức làm Hiệp tổng trấn; ban cho ấn trên chóp có tượng sư tử, được dùng son đỏ.

Trấn thành đóng ở huyện Bình Dương, phủ Tân Bình.

Hòa thượng Nguyễn Công Thắng trùng tu chùa Pháp Vũ (thôn Hòa Mỹ, Gia Định).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!