Năm 1809

Các sự kiện

Tổng trấn Nguyễn Văn Nhơn và Trịnh Hoài Đức theo lệnh vua Gia Long xây cất tòa Vọng cung trong thành Bát Quái để các quan trong trấn đến làm lễ vào dịp Nguyên Đán, Đoan Ngọ và Sóc Vọng.

Hai bên hành cung xây lầu bát giác treo chuông trống;

Kế đó dựng Hành cung để phòng khi vua đi tuần hành đến ở. Sau Hành cung làm Công thự Tổng trấn, phía tả làm Công thự Hiệp tổng trấn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!