Năm 1812

Các sự kiện

Lê Văn Duyệt được cử làm Tổng trấn. Ngô Nhơn Tĩnh làm Hiệp tổng trấn. Trương Tấn Bửu làm Phó Tổng trấn Gia Định thành.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!