Năm 1813

Các sự kiện

Sứ nước Xiêm sang trình quốc thư hòa giải và xin đưa Nặc Ông Chân về nước.

Tháng 4 âm lịch, Tổng trấn thành Gia Định là Lê Văn Duyệt và Hiệp tổng trấn Ngô Nhơn Tĩnh đem 13.000 thủy binh đưa quốc vương Nặc Ông Chân về nước. Cho Nặc Ông Chân 3.500 lượng bạc, 5.000 quan tiền, 10.000 hộc thóc. Sau vua sai Chưởng cơ Nguyễn Văn Thoại đưa 1.500 quân bảo hộ Cao Miên.

Tháng 6 âm lịch, bắt đầu mở khoa thi hương từ Quảng Bình vào Nam; lấy đỗ Hương cống 11 người.

Thi Hương tổ chức tại Gia Định. Tham tri bộ Lễ Lê Quỳnh làm Đề điệu, Cai bạ trấn Bình Hòa Ngô Lương Uyển làm giám thị, Hàn Lâm Viện Khoan Hòa Bá làm giám khảo,…

Khoa này lấy 8 cử nhân, trong số đó:

– Huyện Bình Dương có Nguyễn Bảo Bang, thôn Tân Thuận

– Nguyễn Tri Thành, thôn Tân Khai

– Đoàn Trọng Quýnh, thôn Nhơn Hòa

– Lê Văn Thạnh, thôn Tân Khai

– Phạm Vĩnh Thế, thôn Long Điền

Thần Võ quân Phó tướng Trần Nhơn Phụng vâng theo di chỉ Cao Hoàng hậu ban 10.000 quan tiền trùng tu chùa sắc tứ Kim Chương (tức Phổ Quang hay Thiên Trường) to lớn nguy nga thành một “đại bửu sát” của xứ Gia Định.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!