Năm 1815

Các sự kiện

Tháng 6 âm lịch, đúc phiến bạc trung bình một mặt có 4 chữ “Gia Long niên tạo”; một mặt có 6 chữ “Trung bình, ngân phiến ngũ tiền”; nặng 5 đồng cân, trị giá 1 quan 4 tiền.

Tháng 8 âm lịch, ban hành Quốc triều Luật lệ (tức luật Gia Long).

Đắp đường Thiên Lý: đường phía Tây từ cửa Đoài Duyệt (thành Qui) đến A Ba (Cao Miên) dài 439 dặm. Đường phía Nam khởi từ Tốn Thuận đến Thủ Đoàn (Thủ Thừa), Trấn Định (Tiền Giang ngày nay).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!