Năm 1816

Các sự kiện

Trịnh Hoài Đức được cử làm Tổng trấn Gia Đình thành.

Trùng tu chùa Cây Mai.

Dựng miếu Kỳ Phong ở vịnh Cần Giờ thờ thần Nam Hải, Hà Bá, Thủy Quan.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!