Năm 1817

Các sự kiện

Tháng 8 âm lịch, nước Chân Lạp bị đói, xin mua 10.000 hộc thóc ở Gia Định.

Tháng 11 âm lịch, tàu của Phú Lang Sa (Pháp) đậu ở Đà Nẵng đưa thư cho Nguyễn Văn Thắng xin vào dâng sản vật; nhưng vì không có quốc thư, Gia Long chỉ để quan lại ở Quảng Nam tiếp.

Gia Long triệu Thiền sư Thiệt Thành – Liễu Đạt (trụ trì chùa Khải Tường ở Gia Định) ra làm Tăng cang chùa Thiên Mục thay cho Tổ Ấn – Mật Hoàng trụ trì chùa Quốc Ân (Huế).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!