Năm 1818

Các sự kiện

Tháng 6 âm lịch, chuẩn cho thương nhân ở Ma Cau và Tây Dương đến buôn ở Gia Định được nộp thuế bằng bạc ngoại quốc, bạc trung bình hoặc toàn bằng bạc, hoàn toàn bằng tiền tùy ý.

Tháng 8 âm lịch, nước Chân Lạp bị đói. Gia Định bán cho 5.000 hộc thóc.

Tháng 11 âm lịch, cho người Thanh, Chân Lạp, Chà Và đến khai khẩn ruộng hoang, lập phố xá phía sau đảo Châu Đốc.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!