Năm 1819

Các sự kiện

Nguyễn Văn Nhơn được cử làm Tổng trấn. Trịnh Hoài Đức làm Hiệp Tổng trấn Gia Định thành.

John White, sỉ quan hải quân Hoa Kỳ đến Sài Gòn xin đặt quan hệ mua bán. Ông có viết một tập du ký A voyage to Cochinchina (London, 1824), kể về chuyến đi này.

Thi hương Gia Định. Tham tri bộ Lại Ngô Vi làm Đề Điệu. Cai bạ Phú Yên Trần Văn Đại làm giám thị. Đề học Bình Định Vũ Xuân Lộc làm giám khảo. Lấy 12 cử nhân, trong số đó có:

  • Trương Hảo Hiệp ở thôn Tân Khánh, huyện Tân Long,
  • Hồ Bảo Định ở thôn Giang Trạm, huyện Tân Long,
  • Châu Kế Thiện ở thôn An Phú, huyện Tân Long,
  • Đặng Văn Nguyên ở thôn Tân Định, huyện Bình Dương,
  • Trương Minh Giảng ở xã Hanh Thông, huyện Bình Dương,
  • Nguyễn Công Hoán ở thôn Tân Hưng, huyện Bình Dương.

Hòa thượng Viên Quang mở giới đàn tại chùa Giác Lâm.

Huỳnh Công Lý giám đốc 11.460 dân phu trấn Phiên An đào thông từ cầu Thị Thông đến sông Mã Trường. Đào xong, vua Gia Long đặt tên là sông An Thông (nay là sông Bến Nghé).

Tháng Chạp, vua Gia Long băng hà. Thái tử Đảm lên ngôi lấy hiệu Minh Mạng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!