Năm 1820

Các sự kiện

Lê Văn Duyệt lại được cửa làm Tổng trấn Gia Định thành, Trương Tấn Bửu làm Hiệp Tổng trấn. Lê Văn Duyệt lập trong dinh gánh hát bội với những diễn viên xuất sắc.

Tháng 5 âm lịch, xuống chiếu tìm sách cũ. Trịnh Hoài Đức dâng sách “Gia Định thành thông chí”.

Tháng 11 âm lịch, đổi định lệ thuế cảng và thể lệ cho các thuyền buôn nước ngoài đến buôn bán ở Gia Định.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!