Năm 1821

Các sự kiện

Tháng 3 âm lịch, vua Chân Lạp là Nặc Chân dâng biểu xin nhà Nguyễn sai quan bảo hộ nước mình. Minh Mệnh cử Nguyễn Văn Thoại đóng giữ Châu Đốc, kiêm lãnh luôn chức bảo hộ Chân Lạp.

Vua Minh Mạng ban dụ sai xây dựng lớn chùa Khải Tường vì vua sanh ở đây nên lập chùa thờ để ghi nhớ.

Vua Minh Mạng sắc tứ cho chùa Từ Ân ở Gia Định.

Tháng 4 âm lịch, tàu nước Pháp đến Đà Nẵng. Viên chủ tàu trình quốc thư và sản vật địa phương, xin thông thương với nước ta. Nhà Nguyễn đồng ý.

Thi hương Gia Định, Hữu Tham tri lãnh việc Tào Hộ Gia Định thành. Nguyễn Xuân Thục làm Đề Điệu. Ký lục Quảng Ngãi Vũ Huy Đạt làm Giám thị. Lấy 16 cử nhân, trong đó gồm:

  • Nguyễn Văn Kỳ ở thôn Tân Hưng, huyện Bình Dương
  • Tôn Thọ Đức (cha Tôn Thọ Tường) ở thôn Hòa Mỹ, huyện Bình Dương
  • Đoàn Khiêm Quang ở thôn An Thành, huyện Bình Dương
  • Lê Bá Đằng ở thôn Tân Thới, huyện Bình Dương
  • Phạm Ngọc Oánh ở thôn Long Điền, huyện Bình Dương

Viết một bình luận

error: Content is protected !!