Năm 1822

Các sự kiện

Tháng 3 âm lịch, bắt đầu mở khoa thi Hội và định rõ phép thi.

Tháng 4 âm lịch, tổ chức ân khoa thi điện đầu tiên ở Huế

Tháng 5 âm lịch, qui định niên khóa duyệt tuyển thí sinh chung cho cả nước. Tất cả các dinh, trấn, đạo được lập thành 21 trường và chia ra như sau:

  • 8 trường duyệt tuyển vào các năm Giáp, Kỷ
  • 8 trường duyệt tuyển vào các năm Mậu, Quý
  • 5 trường duyệt tuyển vào các năm Đinh Nhâm

Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 1-7-1922 tại quê mẹ là làng Tân Khánh.

Tháng 10 âm lịch, Lê Văn Duyệt, Tổng trấn Gia Định nộp lên triều đình bản kế hoạch đào kênh Vĩnh Tế.

Vua Minh Mạng sắc tứ chùa Pháp Vũ ở thôn Hòa Mỹ, Gia Định.

Một phái bộ nước Anh của Thống đốc Lord Hastings ở Ấn Độ cửa sang, do Crawfurd dẫn đầu, thăm Sài Gòn để thăm dò việc buôn bán.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!