Năm 1823

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, có 35.000 binh dân ở thành, các trấn Vĩnh Thanh, Định Tường và đồn Uy Viễn, cùng với 10.000 binh dân Chân Lạp khởi công đào kênh Vĩnh Tế.

Dời Tỉnh học đến làng Phú Mỹ (Thị Nghè ngày nay).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!