Năm 1824

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, Sai 24.700 binh dân các trấn thuộc thành Gia Định và nước Chân Lạp tiếp tục đào kênh Vĩnh Tế.

Tháng 6 âm lịch, bắt đầu đánh thuế đất và thuế đinh ở Hà Tiên. Dân số ở đây có 668 người, lập thành 37 xã, thôn, sách. Ruộng vườn có 348 khoảnh từ khai hoang.

Tháng Chạp âm lịch, nước Pháp sai người đem quốc thư và phẩm vật đến xin thông thương với Việt Nam. Nhà Nguyễn sai Ty Thương bạc viết thư trả lời, còn quốc thư và phẩm vật thì không nhận.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!