Năm 1825

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, thu giảm thuế thân năm 1825 cho các dinh trấn: Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Ngãi, Nghệ An, Phú Yên, Bình Hòa, Bình Thuận, các trấn ở Gia Định thành và Bắc thành, phủ Hoài Đức, đạo Ninh Bình.

Tháng 3 âm lịch, Thiền sư Tiên Giác – Hải Tịnh (trụ trì chùa Giác Lâm) được làm Tăng cnag ở chùa Thiên Mụ (Huế).

Trịnh Hoài Đức mất ở kinh đô, đưa về an táng ở Biên Hòa. Ông thọ 61 tuổi (1765 – 1825).

Tháng 8 âm lịch, định thuế cảng cho các thuyền buôn bán nước ngoài đến buôn bán ở Hà Tiên: thuyền buôn của nước Thanh đến thì đánh thuế theo lệ thuế thành Gia Định, nhưng có giảm cho 2/10, và từ năm Minh Mệnh thứ 10 (1829) trở về sau lại giảm 3/10. Còn thuyền buôn nước Xiêm, thì theo lệ thuế năm Gia Long thứ 8 (1809) mà đánh thuế.

Xây cầu Phú Mỹ (vùng Thị Nghè) dài 6 trượng.

Thi Hương tại Gia Định. Hữu Tham tri bộ Lại Nguyễn Khoa Hảo làm Đề Điệu. Quản lý công việc Tào Hình Gia Định thành Nguyễn Bá Kiên làm giám thị. Thiêm sự bộ Binh Bùi Phổ làm giám khảo. Lấy 15 cử nhân, trong số đó có:

  • Trương Phước Cang ở thôn Tân Quan, huyện Bình Dương
  • Nguyễn Tòng Chánh ở thôn Tân Quan, huyện Bình Dương
  • Trần Quang Tấn ở thôn Tân An, huyện Bình Dương
  • Đặng Văn Chánh ở thôn Tân Định, huyện Bình Dương
  • Phạm Duy Trinh, ở thôn Long Điền, huyện Bình Dương
  • Nguyễn Công Nghị ỡ thôn Tân Hưng, huyện Bình Long
  • Nguyễn Văn Hy ở thôn Tân An, huyện Tân Long
  • Vương Hữu Quang ở thôn Tân Đức, huyện Tân Long

Viết một bình luận

error: Content is protected !!