Năm 1826

Các sự kiện

Tháng 7 âm lịch, từ Gia Định, Bình Thuận trở ra Bắc có nạn dịch. Riêng dân số Gia Định bị chết dịch là hơn 18.000 người. Triều đình phải miễn thuế thân năm 1826 cho dân vùng này.

Định lại thuế của xã Minh Hương: mỗi người một năm nộp 2 lượng bạc, dân đinh già yếu cho nạp một nửa, dung dịch thời thu cả. Định tiền thuế người Tàu ở Gia Định: mỗi năm nạp tiền dung dịch một suất 6 quan 6 tiền, hạng cùng làm thuê thì tha thuế: thường năm xét người nào đã có tư cơ thì mới lấy thuế.

Phan Thanh Giản thi Hội đỗ Tiến sĩ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!