Năm 1827

Các sự kiện

Tháng 8 âm lịch, Nhà Nguyễn định rõ quan chế cho quan văn và quan võ, tất cả co 9 phẩm cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Mỗi phẩm đều chia thành hai hạng chánh và tòng,..

Tháng 3 âm lịch, Long Vân hầu Trương Tấn Bửu mất ở Gia Định, thọ 76 tuổi, an táng tại Phú Nhuận.

Tháng Chạp âm lịch, Hòa thượng Tổ Tông – Viên Quang (một danh tăng của xứ Gia Định và là bạn của Trịnh Hoài Đức) viên tịch tại chùa Giác Lâm.

Làm cầu Tân Khai dài 4 trượng 5 thước ở làng Tân Khai (thuộc khu vực Bến Nghé, Quận 1 ngày nay).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!