Năm 1828

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, Nhà Nguyễn đặt ruộng tịch điền lần đầu tiên. (Đây là lần đầu tiên Nhà Nguyễn đặt ruộng tịch điền. Các thời trước lệ này đã có).

Tháng 6 âm lịch, triều đình cấm thuyền buôn nước ta không đến Hạ Châu buôn bán, vì trước đây thuyền buôn ở Gia Định thường chở trộm gạo sang bán ở Hạ Châu.

Thi Hương ở Gia Định. Hữu Tham tri bộ Hộ Lý Văn Phức làm chủ khảo. Hữu Thị lang bộ Hình quản lý công việc tào hình Gia Định thành. Nguyễn Bá Uông làm phó chủ khảo. Lấy 16 cử nhân, trong đó có:

  • Nguyễn Quang Tự ở thôn Tân Quang, huyện Bình Dương,
  • Trương Tấn Sĩ ở thôn Tân Lộc, huyện Bình Dương,
  • Phan Văn Thành ở thôn Tây Tự, huyện Bình Dương
  • Phạm Ngọc Quang ở thôn Long Điền, huyện Bình Dương
  • Mai Hữu Điền ở thôn Đức Hòa, huyện Tân Long,
  • Nguyễn Hậu Đức ở thôn Phước Tú, huyện Tân Long.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!