Năm 1834

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, thuyền buôn Anh đến Đà Nẵng thuộc Quảng Nam.

Tháng 3 âm lịch, triều đình sai Trương Viết Súy chế tạo xe “thủy hỏa ký tế”. Xe lợi dụng sức nước chảy mạnh để đẩy thuyền máy chuyển vận, không tốn công sức. Lại sai chế tạo “xe nước” (đỡ tốn công gánh nước) và “xe chữa cháy” (dùng sức người ít mà phu nước lên cao chưa được cháy lớn).

Tháng 11 âm lịch, theo đề nghị của bộ Hộ, triều đình đã định lại lệ thuế cho các thuyền buôn ngoại quốc đến Việt Nam buôn bán: ở 6 tỉnh Nam kỳ thì cứ theo lệ thành Gia D(ịnh cũ mà tính thước đánh thuế.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!