Năm 1835

Các sự kiện

Tháng 3 âm lịch, thuyền buôn Pháp đến cửa biển Đà Nẵng thuộc Quảng Nam.

Tháng 7 âm lịch, quân Nguyễn thâu phục thành Phiên An, dập tắt cuộc nổi dậy Lê Văn Khôi. Bắt sống và giết cả thảy 1.831 người, đem chôn chung vào một nơi gọi là Mả Ngụy. Lại cho phá thành Bát Quái, sức 10.000  dân Định, Biên, Long, Tường đắp trong 2 tháng một thành mới (thường gọi là thành Phụng) nằm ở góc Đông Bắc thành cũ ở địa phận thôn Nghĩa Hòa, huyện Bình Dương.

Ra lệnh chọn con em các quan lại ở kinh đô, những người học trò tứ 16 tuổi trở lên, thông minh, học giỏi, triều đình cấp học bổng cho học các ngoại ngữ để dùng vào việc của triều đình.

Đắp các đường bộ ở các tỉnh Nam kỳ để dùng vào việc quan báo, khắc phục việc đi lại chủ yếu bằng đường thủy trước đây.

Mộ Lê Văn Duyệt bị san bằng, dựng phiến đá làm bia đề “Quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp xứ”.

Bùi Hữu Nghĩa thi hương ở Gia Định, đậu giải nguyên.

Nguyễn Thông đi Huế học.

Tháng Chạp âm lịch, ban hành điều lệ cấm truyền đạo Gia Tô trong nước.

Thi Hương Gia Định, Tuần phủ Khánh Thuận, Hoàng Quốc Điều làm chủ khảo, lấy 9 cử nhân. Trong số đó huyện Bình Dương có Nguyễn Văn Viện (thôn Trọng Hòa), huyện Tân Long có Lý Phong (thôn AN Thới).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!