Năm 1836

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, vua Minh Mạng cử đại thần Trương Đăng Quế đi kinh lý Nam kỳ để duyệt tuyển lính, đạc điền làm địa bạ và giải quyết các công việc tại chỗ. Kết quả là đã lập được đinh bạ và điền bạ cho mỗi xã thôn Nam kỳ.

Tháng 6 âm lịch, triều đình sai học sinh trong nước theo học tiếng Tây phương và tiếng Xiêm, Lào. Lại định rõ kỳ sát hạch cả cho học trò và thầy dạy.

Trùng tu chùa Khải Tường (chùa này về sau vào cuối thế kỷ XIX bị giặc Pháp chiếm làm đồn, phá hủy. Chỉ còn một pho tượng gỗ hiện trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử.)

Tháng Chạp âm lịch, triều đình ra lệnh cho 6 tỉnh ở Nam kỳ: phàm ở địa nào có người Hoa kiều nghèo túng và khách đáp thuyền mới đến tình nguyện xin ở lại thì đưa họ đến thành Trấn Tây để khai hoang.

Trùng tu chợ Thị Nghè (nguyên chợ này do con gái Nguyễn Cửu Vân lập từ trước) và làm đồng loạt các cầu Lão Bôn, An Mỹ, Long Bình, Bình Ảnh, Bình Cang, Tham Lương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!