Năm 1837

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, cấm thương nhân không được bán thứ hàng tơ, sa, lụa, trừu … cho thương nhân nước ngoài.

Tháng 3 âm lịch, triều đình sai đánh thuế các loại thuyền buôn ở Nam kỳ đến thành Trấn Tây buôn bán: hạng nhất 200 quan, hạng nhì 150 quan, hạng ba 100 quan tiền.

Tháng 7 âm lịch, bắt đầu định lệ các kỳ thi võ chung cho cả nước, cũng chia thành 3 cấp: thi hương, thi hội và thi đình.

Cấm các xã thôn ở Nam kỳ không được tổ chức hát xướng tự do. Mỗi năm chỉ được hát xướng một lần trong một ngày và một đêm. Số diễn viên tối đa là 5 người. Những nghệ nhân phải có đăng ký với triều đình.

Thi Hương tại Gia Định. Thị Lang bộ Hình Doãn Uẩn làm chủ khảo. Bố chính Định Tường là Hà Đăng Khoa làm Phó chủ khảo. Lấy 11 cử nhân, trong đó có:

  • Nguyễn Công Dự ở thôn Tân Hưng, huyện Bình Dương.
  • Nguyễn Khắc Điều ở thôn Tân Thuận, huyện Bình Dương.
  • Nguyễn Tấn Hội ở thôn Tân Khánh, huyện Bình Dương.
  • Võ Doãn Nguyên ở thôn Tân Thuận, huyện Bình Dương.
  • Nguyễn Văn Triêm ở thôn Tông Chánh, huyện Tân Long.
  • Lê Văn Dự ở thôn Nhơn Giang, huyện Tân Long.
  • Nguyễn Văn Trị ở thôn Linh Chiểu, huyện Bình An.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!