Năm 1838

Các sự kiện

Tháng 3 âm lịch, vua Minh Mạng đặt tên nước là Đại Nam (Gia Long đặt tên là Việt Nam).

Tháng 9 âm lịch, ấn định thuế giao dịch cho người Hoa kiều ở các tỉnh Nam kỳ:

  • Người có vật lực mỗi năm nộp 2 lạng bạc.
  • Người dân đinh mỗi năm nộp 1 lạng bạc.
  • Người nghèo giảm cho một nửa.
  • Ai muốn nộp thay bằng tiền cũng được.

Cuốn Dictionarium Anamitico – Latinum (Tự điển Việt – La Tinh do linh mục P.J. Pigneau khởi thảo từ khoảng 17720 và sau đó linh mục J.L. Taberd hoàn chỉnh) xuất bản tại Ấn Độ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!