Năm 1839

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, triều đình định thuế lệ đánh vào thuyền buôn ở các bến đò thuộc Nam kỳ, gồm có thuyền buôn đi buôn ở 6 tỉnh Nam kỳ và Trấn Tây.

Tháng 10 âm lịch, triều đình chế tạo các loại thước thợ mộc, thước thợ may và thước đo ruộng bằng đồng cho mỗi phủ huyện, mỗi thứ một chiếc; và phủ huyện phải lấy mẫu đó làm ra thước phát cho dẫn mỗi xã một chiếc (làm bằng gỗ). Các mẫu về đơn vị đong như: phương, hộc, thăng, uyển và cân thiên bình cũng được chế tạo theo qui cách thống nhất của nhà nước. Từ 1841 – 1842 toàn quốc phải thống nhất đo lường và trọng lượng.

Tháng Chạp âm lịch, vua Minh Mạng băng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!