Năm 1840

Các sự kiện

Thi Hương Gia Định. Biện lý bộ Binh Phạm Sĩ Ái làm chủ khảo. Tế tửu Quốc tử giám Nguyễn Văn Nhượng làm Phó chủ khảo lấy 6 cử nhân, trong đó có:

– Lê Phước Đức ở thôn Tân Khánh, huyện Bình Dương.

– Võ Tân Huy ở thôn Phú Thạnh, huyện Tân Long.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!