Năm 1842

Các sự kiện

Đắp đồn Cần Giờ Tấn Bảo tại thôn Cần Thạnh, tại chỗ Phong Hỏa đài lập năm 1788.

Thi Hương tại Gia Định. Bố chánh Khánh Hòa Trịnh Ngọc Lâm làm Chủ khảo. Án sát Quảng Bình Lê Văn Chân làm Phó chủ khảo. Lấy 16 cử nhân, trong đó có:

– Võ Duy Quang ở thôn Hòa Hưng, huyện Bình Dương.

– Đặng Tường Thoại ở thôn Mỹ Hội, huyện Bình Dương.

– Võ Văn Nguyên ở xã Hạnh Thông, huyện Bình Dương.

– Trần Thiên Chánh ở thôn Tân Thới, huyện Bình Long.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!