Năm 1843

Các sự kiện

Dựng Văn miếu thờ tiên thánh Khổng Tử ở thôn Phú Mỹ (nay là chỗ chùa Văn Thánh ở cầu Dầu, Thị Nghè).

Thi Hương tại Gia Định. Bố chánh Bình Định Phan Trứ làm Chủ khảo. Án sát Vĩnh Long Nguyễn Quốc Quang làm Phó chủ khảo. Lấy 15 cử nhân, trong đó có:

– Phạm Duy Thanh ở thôn Long Điền, huyện Bình Dương.

– Phan Văn Phụng ở thôn Long Điền, huyện Bình Dương.

– Lê Đăng Độ ở thôn Mỹ Hội, huyện Bình Dương.

– Phạm Văn Trung ở thôn Linh Chiểu, huyện Nghĩa An.

– Trần Văn Học ở thôn Linh Chiểu, huyện Nghĩa An.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!