Năm 1846

Các sự kiện

Cất phủ học Tân An.

Ân khoa thi Hương tại Gia Định. Thự thiêm sự phủ Thiêm sự Phạm Hữu Nghi làm chủ khảo. Án sát Phú Yên Nguyễn Hữu Cơ làm phó chủ khảo. Lấy 18 cử nhân, trong đó có:

– Nguyễn Nhu Lâm ở thôn Tân Khai, huyện Bình Dương,

– Phan Văn Viện ở thôn Mỹ Hội, huyện Bình Dương,

– Nguyễn Tống Minh ở thôn Long Điền, huyện Bình Dương,

– Nguyễn Thanh Hiến ở xã Hanh Thông, huyện Bình Dương,

– Lâm Thúc Trị ở thôn Long Vĩnh, huyện Tân Long,

– Nguyễn Văn Khánh ở thôn Tân Túc, huyện Tân Long.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!