Năm 1847

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, sứ Cao Miên làm lễ triều cống. Hai chiếc quân thuyền của nước Pháp đậu ở cửa biển Đà Nẵng, có 5-6 người đạo trưởng công nhiên đeo chữ “Thập” đi lại ở cửa biển.

Tháng 3 âm lịch, quân thuyền của Pháp gây sự ở cửa biển Đà Nẵng, muốn lên bờ nhưng bị quan quân triều đình ngăn lại. Vài ngày sau, tàu Pháp nổ súng vào thuyền của triều đình làm 5 chiếc thuyền đồng bị đắm. Lãnh binh Nguyễn Đức Chung, Hiệp quản Lý Diên đều chết trận. Tàu Pháp giương buồm chạy thoát. Triều đình cách chức và trị tội một loạt quan tướng.

Ngày 27 tháng 9 âm lịch, Thiệu Trị mất, thọ 41 tuổi.

Ngày 3 tháng 10 âm lịch, Hoàng tử thứ hai là Phúc Tuy Công lên nối ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Tự Đức.

Thi Hương Gia Định. Thông Chánh phó sứ biện lý bộ Hình Lê Thiện Trị làm chủ khảo. Tế tửu Quốc tử giám Nguyễn Công Hợp làm phó chủ khảo. Lấy 20 cử nhân, trong đó có:

– Nguyễn Công Hài ở thôn Hòa Hưng, huyện Bình Dương,

– Trương Hoài Cận ở thôn Tân Thuận, huyện Tân Long.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!