Năm 1848

Các sự kiện

Xây trường thi Gia Định bằng gạch ở địa phận thôn Hòa Nghĩa (nay là chỗ Nhà văn hóa Thanh niên).

Vua Tự Đức sai Nguyễn Tri phương kinh lược Nam kỳ để thay mặt vua xem xét mọi việc ở xứ này.

Rằm tháng 11 âm lịch, mẹ Nguyễn Đình Chiểu mất. Mộ chôn ở phường Tân Triêm, nay là Cầu Kho, Sài Gòn.

Thi Hương tại Gia Định. Tuần phủ An Giang Nguyễn Bá Nghi làm chủ khảo. Án sát Quảng Ngãi Nguyễn Văn Mưu làm phó chủ khảo. Lấy 20 cử nhân, trong đó có:

– Vương Tấn Dụng ở thôn Tân Lộc, huyện Tân Long,

– Võ Duy Hiền ở thôn An Bình, huyện Bình Dương,

– Điêu Thành Văn ở thôn Thuận Nghĩa, huyện Tân Bình.

Vua Tự Đức ban lệnh bỏ xiềng xích và bia kể tội ở mộ Lê Văn Duyệt.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!