Năm 1849

Các sự kiện

Nguyễn Đình Chiểu bỏ thi trở về chịu tang mẹ. Trên đường về, đến Quảng Nam thì ông bị bệnh nặng, trọ ở nhà một danh y để trị bệnh. Nguyễn Đình Chiểu bệnh mù cả 2 mắt.

Thi Hương tại Gia Định. Bố Chính Phú Yên làm chủ khảo. Án sát Quảng Nam Hoàng Trọng Tự làm phó chủ khảo. Lấy 17 cử nhân, trong đó có:

– Trần Văn Định ở thôn Nhơn Giang, huyện Bình Dương,

– Đỗ Chí Thành ở thôn An Điềm, huyện Bình Dương,

– Phạm Kế Khoa ở thôn Tuy Hàm, huyện Bình Dương,

– Trương Gia Hội ở thôn Tân Phước, huyện Bình Dương.

Nguyễn Thông, Phan Văn Trị đỗ cử nhân trường thi Gia Định.

Phật Thầy Tây An, tên thật Đoàn Minh Huyên (1807-1856), khai sinh đạo Bửu Sơn Kỳ Hương ở làng Long Kiến, Long Xuyên.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!