Năm 1850

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, sứ nước Ma – li – căn (Mỹ) đến cửa biển Đà Nẵng xin thông thương. Vua Tự Đức không tiếp quốc thư.

Nguyễn Đình Chiểu đóng cửa cư tang mẹ, sau đó dạy học ở Bình Vi (thuộc Gia Định).

Thiền sư Tiên Giác – Hải Tịnh cho mở Quan Âm viện, sau thành chùa Giác Viên – Trung tâm khoa ứng phú của Phật giáo Nam kỳ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!