Năm 1851

Các sự kiện

Từ tháng 11 đến tháng Chạp âm lịch, chiến hạm Pháp Capricieuse lần lượt cập bến thuộc vịnh Bắc bộ và các cửa biển Phú Yên, Cam Ranh, Ô Cấp.

Vua Tự Đức cử Phan Thanh Giản làm kinh lược Phó sứ Nam kỳ, lãnh Tổng đốc Gia Định kiêm cả các tỉnh Nam kỳ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!