Năm 1852

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch, vua Tự Đức chuẩn y lời tâu của Nguyễn Tri Phương – kinh lược sứ Nam kỳ: Đưa những phạm nhân và dạn xiêu tán đi khai khẩn đất hoang ở An Giang giáp Cao Miên. Ruộng khai khẩn được bao nhiêu cho giữ làm sản nghiệp đời đời.

Thi Hương tại Gia Định. Bố chính Quảng Ngãi Lê Dân làm chủ khảo. Án sát Giang Hoàng Công Thịnh làm phó chủ khảo. Lấy 13 cử nhân (thủ khoa Nguyễn Hữu Huân), trong đó có:

– Võ Duy Hương ở thôn Tông Chính, huyện Bình Dương,

– Huỳnh Văn Thanh ở thôn Hòa Hưng, huyện Bình Dương,

– Đinh Hương ở thôn Hòa Mỹ, huyện Bình Dương,

– Mai Thoại Phương ở thôn An Định, huyện Tân Long.

Vua Tự Đức ban một loạt sắc thần Bổn Cảnh Thành Hoàng cho các đình làng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!