Năm 1860

Các sự kiện

Triều đình cử Nguyễn Tri Phương sung chức Gia Định quân thứ tổng thống chế quân vụ đại thần vào Sài Gòn chống Pháp; cho đắp đồn Chí Hòa. Đốc học Định Tường Mạc Như Đông thừa lệnh Nguyễn Tri Phương viết hịch kêu gọi quân dân đánh Tây.

Tháng 3, Page ra lệnh rút hết quân và tàu chiến ở Đà Nẵng vào Gia Định.

Ngày 11/04, thành lập Bưu Điện Sài Gòn.

Quân Pháp bắt đầu chiếm các chùa từ Khải Tường (chợ Đũi) đến chùa Cây Mai (Phú Lâm) để lập phòng tuyến chống lại quân triều đình dài 7 km.

Tháng 7, nghĩa quân do Dương Bình Tân chỉ huy tấn công quân Pháp ở đền Hiển Trung (thành Ô Ma). Dương Bình Tân tử trận, nghĩa quân rút lui.

Dòng thánh Phaolo thành Chartes vào Sài Gòn, xây cất một chủng viện tạm thời ở Xóm Chiếu.

Tháng 10, quân Pháp tấn công đồn Phú Nhuận, nhưng bị quân Nguyễn đánh lui.

Ngày 7/12, nghĩa quân Trương Định phục kích giết chết đại úy Barbé (trưởng đồn chùa Khải Tường) ở chợ Đũi. Bạn bè của Barbé lấy tấm bia của Phạm Đăng Hưng (cha vợ của Thiệu Trị) làm bia mộ cho Barbé, chôn ở nghĩa trang Sài Gòn.

Tháng 12, Phạm Thế Hiển được triều đình cử làm Tham tán quân thứ, cùng Nguyễn Tri Phương mưu việc chống quân Pháp.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!