Năm 1861

Các sự kiện

Ngày 7/02, Charner dẫn 3.000 quân thủy binh và lính châu Phi với 70 tàu chiến và 470 đại bác và 600 người Quảng Châu, Trung Quốc tấn công Sài Gòn.

Ngày 24/02, quân Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa.

Ngày 25/02, đại đồn Chí Hòa thất thủ. Nguyễn Tri Phương bị thương. Quân Nguyễn rút về cố thủ ở thôn Tân Tạo (tỉnh lỵ tạm thời của Gia Định, nay thuộc huyện Bình Chánh), sau đó rút về Biên Hòa.

Tháng 3, triều đình ban hành qui định về mức thưởng cho những người mộ nghĩa quân đánh Pháp ở quân thứ Gia Định hoặc quân tỉnh.

Ngày 24/03, Charner ký nghị định thành lập 4 trung đội lính ngụy đầu tiên để “dùng người Việt đánh người Việt”. Trong đó, 2 trung đội đóng ở Gia Định và 2 trung đội đóng ở Mỹ Tho.

Charner cử đại úy Lespès sang Cam-Bốt đặt mối quan hệ với Norodom.

Ngày 12/04, quân Pháp đánh Định Tường.

Tháng 9, Trương Định mộ được 6.000 nghĩa quân chống Pháp.

Tháng 10, cử nhân Phan Văn Đạt và Hương thân Lê Cao Dõng mộ quân đánh Pháp. Bị giặc bắt, hai ông lớn tiếng chửu giặc đến lúc tắt thở.

Ngày 10/12, Nguyễn Trung Trực chỉ huy nghĩa quân đánh địch ở sông Nhật Tảo, đốt cháy tàu “Hy Vọng” (Espérance).

Ngày 18/12, quân Pháp đánh Biên Hòa.

Domergue thành lập hãng “Compagnie des Messageries Maritimes”.

Xuất bản báo “Le Bulletin officiel de l’expédition de la Cochinchine” (1861 – 1888).

Pháp lập tiệm bán thuốc phiện ở Chợ Lớn: thu được 23.890 đồng/ tháng.

Thành lập trường Adran (Collège d’Adran).

Do thực dân Pháp chiếm, trường thi Gia Định đình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!