Năm 1862

Các sự kiện

Ngày 04/02, Bonard ra nghị định thành lập 3 tiểu đoàn lính ngụy ở Nam kỳ.

Ngày 01/03, Pháp thiết lập nhà tù Côn Đảo – Nhà tù đầu tiên của thực dân Pháp ở xứ ta.

Ngày 23/03, Pháp chiếm Vĩnh Long.

Ngày 31/05, Ban hành nghị định duy trì phủ huyện như cũ.

Ngày 05/06, triều đình Huế ký hàng ước nhường 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) cho Pháp gọi là “Hòa ước Nhâm Tuất” hay “Hòa ước hòa bình và hữu nghị”.

Ngày 25/06, Phó Thủy sư Đô đốc Bonard, viên võ quan đầu tiên được triều đình Pháp cử sang cai trị Nam kỳ.

Pháp chia 3 tỉnh miền đông ra 16 địa hạt (arrondissement).

Pháp ra nghị định đầu tiên về rừng ở Nam kỳ: Cấm khai thác một số loại gỗ có dầu.

Tháng 9, triều đình hạ lệnh cho nghĩa quân Trương Định bãi binh. Trương Định không tuân lệnh, tiếp tục đánh Pháp: tập kích đồn Rạch Tra, đồn Long Thành, tấn công 2 tàu Lorcha tại Bến Lức, tấn công pháo thuyền Alarme và trận địa pháo ở rạch Gò Công, tập kích đồn Thuộc Nhiêu, đồn Rạch Kiến, đốt tàu Lorcha số 10,..

Xuất bản báo: “Le bulletin des Communes”.

Nhà Nguyễn tổ chức thi Hội tại Huế. Lần đầu tiên tỉnh Gia Định có một người thi đậu Đệ tam giáp Tiến sĩ là Nguyễn Chánh. Người ở thôn Phú Mỹ, tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình.

Dời chủng viện ở Xóm Chiếu về khu Đồn Đất (nay là số 6 Tôn Đức Thắng). Xây nhà thờ Xóm Chiếu (từ nhà thờ Thánh giá đã hư nát) và cha đạo xứ Roy lập lò ươm cây để bổn đạo có công ăn việc làm. Cây ươm tại đây được trồng tại các đường phố Sài Gòn.

Pháp xây dựng quân cảng Sài Gòn (xong năm 1866).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!