Năm 1863

Các sự kiện

Ngày 13/01, Khánh thành chính thức Sở Bưu điện Sài Gòn, phát hành con tem thư đầu tiên (1864 dân chúng bắt đầu gửi thư qua bưu điện; hoàn chỉnh thiết bị năm 1879).

Ngày 28/03, Lefèbre đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Đức Bà thứ hai bằng gỗ do Coffyn vẽ kiểu, ở địa điểm sàu này là Tòa Hòa giải. 12 năm sau nhà thờ này bị mối ăn nên phải phá bỏ để xây nhà thờ mới ở địa điểm hiện nay.

Trương Định tiếp tục chống Pháp ở vùng Gia Định, Gò Công gây cho Pháp nhiều thiệt hại nặng.

Jaurès đưa 10 chiến thuyền công hãm Gò Công, mưu bắt Trương Định.

Tháng 3, Trương Định xây dựng căn cứ Lý Nhơn (huyện Cần Giờ ngày nay).

Ngày 28/04, thành lập Xưởng Ba Son (Bassin de Radoub).

Ngày 21/06, Phan Thanh Giản nhận trách nhiệm dẫn phái đoàn sang Pháp thương nghị mong chuộc lại 3 tỉnh miền Đông (từ 13/09 đến 10/11/1863).

Ngày 25/09, hai sĩ quan Pháp Gougeard và Béhic dẫn quân đột kích căn cứ Lý Nhơn. Trương Định phá vòng vây chạy thoát; lập căn cứ ở Đám lá tối trời (Gò Công).

Nguyễn Hữu Huân khởi binh ở Mỹ Tho.

Gánh hát Tây sang diễn lần đầu tiên ở xứ ta, ở dinh của Thủy sư Đô đốc tại Place de l’ Horloge (góc đường Đồng Khởi – Nguyễn Du ngày nay).

Xây dựng Nhà Rồng (trụ sở hãng vận tải đường thủy).

Thành lập chủng viện Thánh Giuse địa phận Sài Gòn, gồm có đại chủng viện và tiểu chủng viện.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!