Năm 1864

Các sự kiện

Ngày 01/01, tờ báo “Le Courrier de Saigon” ra số đầu tiên.

Ngày 23/05, lập dự án thành lập Thảo cầm viên rộng 12 hecta (hoàn thành 1865).

Ngày 16/07, Pháp mở trường thông ngôn Collège des Interprètes ở Sài Gòn.

Ngày 25/07, ban hành nghị định lập Tòa án Nam kỳ của 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường; và nghị định lập tại Sài Gòn một Tòa Hòa giải, một Tòa Sơ thẩm và một Tòa Thượng thẩm.

Ngày 18/08, khánh thành nhà Nguyện đầu tiên (dòng Nhà Trắng – nay ở Đinh Tiên Hoàng) do Nguyễn Trường Tộ vẽ kiểu.

Trương Định bị tên phản bội Huỳnh Công Tấn phục kích, trong một cuộc huyết chiến, họ Trương bị thương, rút gươm tự sát hy sinh cùng với nhóm nghĩa quân tâm phúc tại Kiến Phước, Gò Công ngày 19/08/1864.

Nguyễn Đình Chiểu làm bài Văn tế và 12 bài thơ liên hoàn điếu Trương Định.

Phan Thanh Giản đi đàm phán thất bại trở về nước.

Gabriel Aubaret dịch Lục Vân Tiên ra tiếng Pháp, đăng ở Kỷ yếu Châu Á.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!