Năm 1876

Các sự kiện

Ngày 5/01, Đô đốc Đuypré ra nghị định chia Nam kỳ thành 4 khu vực hành chính (circonscriptions administratives): Saigon, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac. Mỗi khu vực lại chia thành nhiều hạt (arrondissements), tất cả là 19 hạt.

Thành lập “Lãnh sụ Việt Nam” ở Sài Gòn do Nguyễn Thành Ý làm Chánh lãnh sự, trụ sở ở miệt cầu Ông Lãnh (Quận 1 ngày nay).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!