Năm 1877

Các sự kiện

Ngày 8/01, Pháp ra sắc lệnh thành lập Hội đồng thành phố Saigon gồm 15 người, có hai hội viên người bản xứ.

Ngày 16/05, Sắc lệnh trên được ban hành.

Mở trường Thiên Phước ở Tân Định.

Nhà máy xay lúa đầu tiên được xây dựng ở Sài Gòn.

Ngày 7/10, Colombert đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ Đức Bà do kiến trúc sư Bourard vẽ kiểu. Nhà thờ Khánh thành năm 1880.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!